Deras protester mot kraftledningen tas upp av högsta instans

Markägare i Småland vänder sig emot att Svenska kraftnät får undersöka möjligheten att dra en kraftledning över deras mark. Nu prövas fallet i högsta rättsliga instans.

Regeringens och länsstyrelsen har gett Svenska Kraftnät tillstånd att undersöka möjligheten att dra en luftburen växelströmsledning mellan Ekhyddan utanför Oskarshamn och Hemsjö i Blekinge.

Det innebär att det statliga affärsverket har fått fritt tillstånd att vistas på markägares fastigheter för att göra förundersökningar. Något som flera markägare överklagat. De kräver att tillståndet ska rivas upp, eftersom det enligt dem har fattats på felaktiga grunder.

Målet prövas

Den 29 mars togs fallet upp till muntlig förhandling i Högsta Förvaltningsdomstolen. Regeringens förundersökningstillstånd kommer nu att provas av domstolen.

– Förhandlingen har gått jättebra. Domstolen hade betydligt större öron än vad Svenska Kraftnät har haft, säger Mona Svensson, berörd markägare i Högsby.

Viktigt för landsbygden

Drygt 1 000 markägare berörs och 1 100 hektar mark tas i anspråk för ledningen. Vissa markägare kommer att ha intrång på 30 – 50 hektar mark, vilket påverkar deras möjlighet att driva jord- och skogsbruksföretag. Ytterst handlar det om möjligheten att bo kvar på landsbygden menar klaganden.

De 10 markägarna från Oskarshamn, Högsby och Nybro kommun som nu deltagit i förhandlingen förlorar själva drygt 200 hektar mark till en ett värde av mellan 15 – 20 miljoner kronor.

– Att få till en muntlig förhandling i en av landets högsta domstolar är ganska unikt. Det är väldigt viktigt för landsbygden att driva de här frågorna, säger Mona Svensson.

Drabbas på flera sätt

Markägarna menar bland annat att Svenska Kraftnäts ansökan grundas på att det är tre reaktorer i drift i ställverket i Nybro, men påpekar att en av dessa i princip redan lagts ner och inte kommer att återstartas.

Mona Svensson vänder sig emot att kraftledningen skulle behövas för svensk elförsörjning. Hon tror snarare att det handlar om att Svenska Kraftnät på sikt vill utvidga marknaden till att bli europeisk vilket hon säger kommer att leda till höjda priser.

– Så det här drabbar mig som markägare, företagare och privat elkund, säger Mona Svensson.

Nödvändig ledning

Svenska Kraftnät menar att ledningen från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö är helt nödvändig för att elnätet ska kunna ta emot den ökade mängden el som transporteras genom regionen framöver.

– Det kommer av att den nya förbindelsen för el till Baltikum tagits i drift. På den går export av el vid överskott och import vid underskott i Sverige. Dessutom kommer flödet av el att öka när två reaktorer i Oskarshamns kärnkraftverk tas ur drift till 2020 och elen måste komma till södra Sverige från annat håll, bland annat via den här ledningen, säger Olof Klingvall, pressekreterare på Svenska Kraftnät.

Behövs starkt stamnät

– Vi bygger inga ledningar på spekulation eller av självändamål. Slutsatsen att ledningen behövs är resultatet av flera års kraftsystemstudier och utredningar. Utan den kan stora delar av regionen bli utan el vid ett fel i stamnätet eftersom de mindre näten i områden inte klarar att hantera de stora elmängderna utan ett starkt stamnät, fortsätter Olof Klingvall.

Angående att fallet prövas i högsta förvaltningsdomen påpekar han att det inte är ett överklagande av ledningen som sådan, utan ifall regeringen avslagit överklagan till länsstyrelsen på rätt sätt.

– Prövningen behandlar regeringens prövning och regeringens beslut gäller tills något annat meddelas, säger Olof Klingvall.

Av: Ebba Arnborg
Foto: Mostphotos/Nätverket Nej till Nybroledningen

Läs mer om:

Lands Nyhetsbrev

Gör som 29 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheterGratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.

Kommentarer

Lands Nyhetsbrev

Gör som 29 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheterGratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.