Experten: Kostnaderna för minikraftverk kan drabba miljönyttan

Myndigheterna kräver att Curt Jonsson ska riva sitt minikraftverk – trots att det har brukats i fem generationer. Så här säger experten om reglerna för småskalig vattenkraft.

Hur kan reglerna för ett mindre vattenkraftverk drabba en enskild individ så hårt?

– Att vattenkraften anpassas till moderna miljökrav är i grunden bra. Men dagens prövningsordning fungerar dåligt för kraftverk som redan finns, särskilt för mikrokraftverk, säger Jan-Olof Sundby, LRFs expert på vattenrätt och miljö.

Varför det?

– Prövningssystemet utgår från en omfattande och komplicerad tillståndsprövning med i princip samma prövning som vid nyanläggning av vattenkraftverk.

Vad får det för konsekvenser?

– Om kostnaderna för den enskilde blir för stora så leder det till att inga miljöåtgärder blir utförda och då har ingen miljönytta uppnåtts.

Hur borde tillståndsprövningen för minikraftverk gå till, anser du?

– Prövningen bör anpassas till verksamhetens omfattning där mindre verksamheter prövas i ett enklare förfarande.

Är lagstiftarna medvetna om vilka konsekvenserna kan bli för den enskilde, som i Curts fall?

– Inte i så hög utsträckning som vi skulle önska, det är därför LRF engagerar sig i den här frågan. Vattenkraften är en viktig energikälla för att uppnå en hållbar utveckling. Den småskaliga vattenkraften är samtidigt en av näringsgrenarna inom landsbygdens företagande och många gånger viktig för kulturmiljö och landskapsbild i bygden. Sett ur det perspektivet borde vi kunna få till stånd en ändring.

Av: Johanna Gadd
Foto: Privat/Johanna Gadd

Läs mer om:

Kommentarer

Lands Nyhetsbrev

Gör som 29 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheterGratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.