Bli en fena på allemansrätten – det här behöver du veta

Varsågod och plocka bär, men låt bli trädens kåda. Och självklart får du passera stängsel för att komma in i skogen. Det här behöver du veta om allemansrätten.

Vad får jag ta?

Land.se skriver om allemansrätten och bra saker att känna till när du ska ut i skog och mark.
Hallon? Okej att plocka i skogen.

Bär, svamp, nedfallna kottar, löst liggande pinnar samt ej fridlysta blommor. På ödetomter utan byggnader även äpplen, körsbär med mera.

Vad får jag inte ta?

Grenar, bark och näver från växande eller kullblåsta träd. Egentligen inte heller nötter, ollon, kåda, gräs, löv, sten, grus och torv, men ingen domstol fäller dig om du tar litet.

Tomtmark

Land.se skrive rom allemansrätten och bra saker att känna till när du ska ut i skog och mark.
Nu har du kommit lite för nära.

Man får inte olovligen uppehålla sig på tomtmark, vilken tänks sträcka sig 60-70 meter från bostadshuset om inte staket, allmän väg, skyddande terräng etc. gör att man kan vara närmare utan att störa. Tomtbegreppet gäller inte uthus och båthus.

Odlad mark

Inte tillåtet att passera över plantering och åkermark med grödor.

Elda

Försiktig eldning tillåten utom vid eldningsförbud (kolla med kommunen). Då får ändå kolgrillar och campingkök användas. Skador, som spräckta berghällar, kan ge åtal.

Tälta

Ett eller ett par dygn, långt ifrån bostadshus/fritidshus, anses rimligt. Grupper bör fråga markägaren.

Jakt och fiske

Ingår inte i allemansrätten, men fiske med handredskap är tillåtet längs hela kusten samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Cykla

Land.se skriver om allemansrätten och bra saker att känna till när du ska ut i skog och mark.
Cykla är mysigt och tillåtet för det allra mesta.

Tillåtet, utom på skadekänslig mark.

Rida

Tillåtet, utom på skadekänslig mark och i anlagda motionsspår.

Orientering och geocaching

Be markägaren om lov att placera ut skärmar respektive geocaching-gömmor.

Hundar

Får enligt lagen ”om tillsyn över hundar och katter” inte springa lösa i marker där det finns vilt (alltså i princip all mark) 1 mars-20 augusti, och får övrig tid inte driva eller förfölja vilt.

Kommersiell verksamhet

Inget hinder i lagen för företag att låta grupper nyttja annans mark, så länge de inte ställer till skada eller andra besvär för markägaren. Ett stort ansvar åligger här arrangören. Samråd med länsstyrelse/kommun/markägare rekommenderas.

Inget förbud mot organiserad bärplockning i stor skala. Att plocka stora mängder fönsterlav till försäljning är dock inte tillåtet.

Båt

Land.se skriver om allemansrätten och bra saker att känna till när du ska ut i skog och mark.
Ja, du får lägga till vid någon annans strand.

Tillåtet att färdas på annans vattenområde samt gå i land, bada, ankra och förtöja något enstaka dygn vid strand som inte tillhör tomt. Tillåtet att tillfälligt förtöja och bada vid brygga utanför tomt.

Motorfordon

Får enligt terrängkörningslagen inte köras i terräng, inte ens av markägaren (utom vid nyttotrafik). Undantag för snöskoter på snö.

Enskild väg

Tillåtet att gå, cykla och rida, bara inte vägen skadas. Bom/grind får passeras. På enskild väg med stats- eller kommunalt bidrag får motorfordon köras.

Undantag och begränsningar

Nationalparker, naturreservat, fågelskyddsområden och liknande innebär begränsningar, som också gäller markägare. Skyltar talar om vad som gäller.

De flesta kommuner har förbud mot att tälta i parker, friluftsområden och liknande.

Stängsel och skyltar

Land.se skriver om allemansrätten och bra saker att känna till när du ska ut i skog och mark.
Här får du klättra över för att komma ut i skogen.

Markägare får inte sätta upp stängsel och skyltar för att utestänga människor från mark där allemansrätten gäller. Enskild väg får heller inte skyltas med förbud mot gångtrafik eller cykling, och i normala fall inte mot ridning. Förbudsskylt mot motorfordon tillåts bara om markägaren själv underhåller vägen.

Du har rätt att passera över djurstängsel för att nå mark där allemansrätten gäller. Länsstyrelsen kan ålägga markägaren att ordna genomgång i stängslet, exempelvis stätta eller grind.

Av: Håkan Steen
Foto: Istock

Läs mer om:

Lands Nyhetsbrev

Gör som 29 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheterGratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.

Kommentarer

Lands Nyhetsbrev

Gör som 29 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheterGratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.