Allmänna tävlingsvillkor

  1. Dina personliga uppgifter du lämnar i samband med insänt bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort komma att kunna publiceras på internet Om du önskar rättelse eller mer information kring personuppgiftsbehandling ber vi dig att kontakta oss via e-post: kundservice@lrfmedia.se.
  2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar nödvändiga personuppgifter kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
  3. Ansvarig för tävlingen är: LRF Media AB, 112 51 Stockholm
  4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta.
  5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till LRF Media AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att LRF Media AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom LRF Media AB normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
  6. Vinnarna utses av en jury bestående representanter på LRF Media AB. Juryn utser vinnare baserat på de bidrag som juryn anser är bäst. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnarna kan också komma att publiceras på internet med för- och efternamn samt. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
  8. Anställda hos LRF Media samt nära anhörig till anställd får ej delta i tävlingen.
  9. LRF Media AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till LRF Media AB. LRF Media AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.

Läs LRF Medias villkor för PUL här.